Matemàtiques

Ací trobaràs activitats que t’ajudaran a millorar en l’assignatura de Matemàtiques. Totes les activitats estan classificades segons el tema que tens al teu llibre de Matemàtiques. És molt fàcil, punja damunt el link per a jugar i aprendre:

5é PRIMÀRIA

Unitat 1: Sistemes de numeració.

Unitat 2: Suma, resta i multiplicació.

Unitat 3: Divisió nombres naturals.

Unitat 4: Fraccions.

Unitat 5: Suma i resta de fraccions.

Unitat 6: Nombres decimals.

Unitat 7: Fraccions decimals. Percertatges.

Unitat 8: Operacions amb nombres decimals.

Unitat 9: Angles.

Unitat 10: Figures planes.

Unitat 11: Longitud.

Unitat 12: Capacitat i massa.

Unitat 13: Àrea de figures planes.

Unitat 14: El temps i els diners.

Unitat 15: Probabilitat i estadística

6é PRIMÀRIA

Unitat 1: Nombres naturals. Operacions.

Unitat 2: Potències i arrel quadrada.

Unitat 3: Nombres enters.

Unitat 4: Múltiples i divisors.

Unitat 5: Angles.

Unitat 6: Fraccions.

Unitat 7: Operacions amb fraccions.

Unitat 8: Nombres decimals. Operacions.

Unitat 9: Divisió de nombres decimals.

Unitat 10: Figures planes.

Unitat 11: Porporcionalitat i percentatges.

Unitat 12: Longitud, capacitat, massa i superfície.

Unitat 13: Àrea de figures planes.

Unitat 14: Cossos geomètrics. Volum.

Unitat 15: Estadística.

 BIBLION-LINE
%d bloggers like this: