Valencià

 Ací trobaràs activitats que t’ajudaran a millorar en l’assignatura de Valencià. Totes les activitats estan classificades segons el tema que tens al teu llibre de Valencià. És molt fàcil, punja damunt el link per a jugar i aprendre:

5é PRIMÀRIA

Unitat 1: El diccionari. Paraules agudes, planes i esdrúixoles. Els elements de la comunicació. Llegim en veu alta.

Unitat 2: Paraules sinónimes. L’accentuació. Tipus de comunicació. L’ordre en el relat.

Unitat 3: Paraules antónimes. L’accentuació de mots amb diftong i hiat. Subjecte i predicat. Expliquem un còmic.

Unitat 4: Paraules polisèmiques. Dígrafs. Classes de noms. Escrivim notícies.

Unitat 5: Paraules homófones. Punt, coma i punt, coma. El nom, gènere i nombre. Estil directe i estil indirecte. Expressem opinions.

Unitat 6: Famílies lèxiques. L’apostrofació i la contractació. Articles demostratius. Escrivim una carta.

Unitat 7: Els prefixos. El guionet i el guió. Possessius, numerals i indefinits. El teatre.

Unitat 8: Els sufixos. La lletra b. L’adjectiu qualificatiu. L’entrevista.

Unitat 9: Gentilicis. La lletra v. Els graus de l’adjectiu. Descrivim persones.

Unitat 10: Paraules compostes. La dièresi. Els pronoms personals. Escrivim acotacions.

Unitat 11: Refranys i frases fetes. Paraules amb j, g, tj, tg. El verb (1). El guió d’una exposició.

Unitat 12: Comparacions. La essa sonora. El verb (2). Completem poemes.

Unitat 13: Llenguatge formal i informal. La essa sorda. L’adverbi. Versos.

Unitat 14: Tecnicismes. Els sons de la x. Les preposicions. Preparem un text expositiu.

Unitat 15: Camps semàntics. Paraules amb l, ll i l·l. Text i paràgraf. Recitem un poema.

6é PRIMÀRIA

Unitat 1:  Tipus de text. Construïm una història. Tipus de diccionaris. Normes d’accentuació. Text, paràgraf i oació.

Unitat 2: Coherència i cohexió en la comprensió i expressió oral i escrita. Sinònims i antònims. L’accentuació diacrítica. El nom: gènere, nombre i classes.

Unitat 3: Titulars de notícies. Polisèmia i homonímia. Diftong i hiat. Els determinants.

Unitat 4: Interpretació d’imatges. Paraules primitives i derivades. Accentuació i dièresi. Els graus de l’adjectiu.

Unitat 5: Realització d’enquestes. Diminutius i augmentatius. L’apostrofació. Els pronoms personals.

Unitat 6: La notícia. La definició de noms. Els dígrafs. El verb (I).

Unitat 7: La publicitat. La definició d’adjectius. Punt, coma i punt i coma. El verb (II).

Unitat 8: Normes i regles de joc. La definició de verbs. Altres signes de pntuació. L’adverbi.

Unitat 9: El text expositiu. Estrangerismes i neologismes. Les lletres b i v.Preposicions i conjuncions.

Unitat 10: La resenya d’un llibre. Camps semàntics. Paraules amb j, g, tj, tg. L’oració i el grup del subjecte.

Unitat 11: El text teatral. Paraules comodí i onomatopeies. Paraules amb l, l.l, i ll. El grup del predicat.

Unitat 12: Expressió de sentiments. Sentit propi i sentit figurat. Essa sorda i essa sonora. Complement directe i indirecte.

Unitat 13:Estrofes i rima. Sigles i abreviatures. Els sons de la x. Els complements circunstancials.

Unitat 14: El reportatge. Paraules amb guionet. Paraules acabades amb b, p,d,t,g o c. Classes d’oracions.

Unitat 15: Cal.ligrames. Metàfora. La h. Llenguatge i llengua.

BIBLION-LINE
%d bloggers like this: